Logo Gemeente TielVoor de Gemeente Tiel wordt een quick scan uitgevoerd naar de stand van zaken op het gebied van Informatie Management en ICT. In een korte tijd wordt een analyse gemaakt van de status quo en een advies gepresenteerd aan de ambtelijke top.