Robeco logoVoor Robeco heeft Rob een online web portaal (My Robeco) ten behoeve van institutionele beleggers gerealiseerd. Dit portaal is gebouwd op basis van API technologie (MuleSoft) en AngularJS front-end.
Rob is verantwoordelijk voor de aansturing van het Scrum ontwikkelteam, de uitrol naar (pilot) klanten en de algehele project besturing en rapportage naar stuurgroep.

Diverse koppelingen gerealiseerd met backoffice systemen teneinde het portaal te voeden met cijfers over de portfolios, grafieken etc.

Categorieën: Geen categorie