Projectmanagement
Multiple-C’s heeft grote projectmanagement opdrachten vervuld bij zowel profit als non-profit organisaties.

Recentelijk is een opdracht uitgevoerd voor de Gemeente Den Haag. Daar is leiding gegeven aan het team Functionaliteit en Usability van de Content Management Organisatie. Verantwoordelijk voor het onderhouden en doorontwikkelen van het stadsportaal www.denhaag.nl, gebaseerd op een modern CMS. Projectmatig werden een aantal releases ontwikkeld en in productie genomen voor de vormgeving, aanvullende website-functionaliteit, koppeling met stadspartners, etc.

In 2009 is een opdracht uitgevoerd voor Gemeentewerken Rotterdam. Daar is tijdelijk leiding gegeven aan een team van Oracle E-Business Suite specialisten.
Met het team is de ICT uitvoering van een upgrade van Oracle e-Business Suite release 11.5.10 naar 12.0.6 gerealiseerd.

In 2008 is een opdracht uitgevoerd voor een landelijke netwerkbeheerder in de energiesector. Het project was een onderdeel van een groot Smart Metering programma waarin de technische infrastructuur voor het uitrollen van slimme energiemeters werd voorbereid..

In de periode 2006-2007 zijn we betrokken geweest bij een overheidsdienst in de veiligheidssector. Daar zijn we in de rol van ICT projectmanager verantwoordelijk geweest voor de uitbreiding van een grote Internet applicatie waarin zowel een frontoffice als een backoffice systeem werden gerealiseerd.
Rob was verantwoordelijk voor het realiseren van het project en het aansturen van een projectteam met 15 medewerkers.
Essentiële onderdelen bij deze rol waren het bewaken van de voortgang, de productrealisatie, budgetuitputting en rapportage naar de opdrachtgever.

In de periode 2005 – 2006 is hij als Projectmanager bij een groot energiebedrijf verantwoordelijk geweest voor het realiseren van een mobiele communicatieoplossing voor een buitendienst afdeling. Specifieke activiteiten daarbij waren het opstellen van projectvoorstel, de business case en het werven van resources. Uitvoeren van een pakketselectie (RfI/RfP) en het realiseren van de interface met het Backoffice SAP ISU-systeem.

In 2004 heeft Rob als projectmanager een middelgrote organisatie in het openbaar onderwijs ondersteund bij het optimaliseren van de website.  Verantwoordelijk voor het uitvoeren van een quick-scan naar de functionele opzet en werking van de website en het content-managementsysteem. Achtereenvolgens de aanbevelingen doorgevoerd in de organisatie en aan de technische/grafische opbouw van de site. Betrokken bij het inrichten van de ITIL-werkwijze op de ICT-afdeling.

In de periode 1999 – 2002 werden in de rol van Projectmanager bij een groot energiebedrijf diverse grote projecten uitgevoerd. Een impressie van de activiteiten en verantwoordelijkheden:
Ontwerpen en beschrijven van het conversietraject van een aantal mainframe verbruiksadministraties naar SAP/Riva.
Implementeren van wettelijke wijziging in energietarieven in een veranderende organisatie.
Als projectmanager verantwoordelijk voor het rapporteren en adviseren aan het managementteam over ongeveer 15 informatievoorzieningsprojecten.
In 1999 is Rob als decentraal implementatiemanager betrokken geweest bij een SAP implementatie bij een grote retailbank.
In die rol was hij mede verantwoordelijk voor het voorbereiden van de decentrale implementatie van verschillende SAP-modules bij de lokale bankfilialen.

Testmanagement

In 2008 hebben we Alliander (voorheen Continuon Netbeheer) bijgestaan in het opzetten van een Mastertestplan en de teststrategie voor het beproeven van een groot keteninformatiesysteem.

2003 – 2004  Testmanager bij een Ministerie
Verantwoordelijk voor het opzetten en laten uitvoeren van de acceptatietesten van alle bedrijfstoepassingen die voor de verhuizing van het ministerie overgezet werden van Windows 98 naar Windows XP.
Een testteam van in totaal 55 medewerkers opgezet en geïnstrueerd. Daarbij conform de Testmethodiek TMap (r) de testprocessen en procedures ingericht.

In de periode 2002 – 2003 is Rob als Testmanager bij een Gemeentelijke overheidsinstelling werkzaam geweest.
Daarbij was hij verantwoordelijk voor de opzet en uitvoering van de acceptatietesten van het nieuwe primaire informatiesysteem van een gemeentelijke dienst. Specifieke activiteiten waren het opzetten en uitwerken van de testmethodiek volgens de TMAP (r) methode. Het definiëren van de acceptatiecriteria en het formeren en aansturen van het testteam met 20 medewerkers.