Dit is een beknopt overzicht van de klanten waar Rob van Lokven (Multiple-C’s) opdrachten heeft uitgevoerd:

Onderwijs en Universiteiten

Wageningen University & Research centre

(lokale)overheid

Gemeente Den Haag, Gemeentewerken Rotterdam, Gemeente Utrecht, Gemeente Tiel

Ministerie van Justitie, Ministerie van OCW, vtsPolitieNederland

Energiesector

Nuon, Alliander, NRE

Financiele sector

Fortis, VSB-bank, Rabobank, Amev verzekeringen, Nationale Nederlanden, Robeco

Overige profit ondernemingen

Getronics, Koning en Hartman, KLM, VOS/ABB, Landal Greenparks, Ymor