In zijn carierre is Rob diverse malen als (interim) lijnmanager werkzaam geweest. Over het algemeen betrof het functies in de ICT sector variërend van coördinator van een Informatiecentrum c.q. Helpdesk, Teammanager van een systeemontwikkel afdeling tot afdelingshoofd op een rekencentrum. Hieronder is een korte impressie gegeven van de omgevingen waarin dit zich afspeelde:

In de periode 1997 – 1998 in diverse functies werkzaam geweest bij KLM Information Services.

Als Teammanager systeemontwikkeling Client management dagelijks leiding geven aan het team van 6 medewerkers. Daarbij tevens verantwoordelijk voor het coördineren van het Offshore software ontwikkelproces bij een onderaannemer in India. Operationele verantwoordelijkheid voor de beschikbaarheid en het onderhoud van de applicatie. Voorbereidingen getroffen voor de uitrol van deze applicatie naar meerdere KLM vestigingen in Europa en de Verenigde Staten van Amerika.

In dienst van een grote retailbank in de periode 1989 – 1997 zijn in diverse functies vervuld.Interim Management
Procesmanager electronic banking
Operationeel verantwoordelijk voor een tweetal productadministratie- en meerdere electronic banking systemen. Tevens aanspreekpunt van de interne klant voor alle operationele aspecten. Specifieke taken daarbij waren het inrichten, wijzigen en ontmantelen van systemen, processen en procedures.
Afdelingshoofd Systeemsupport
Verantwoordelijk voor de optimale beschikbaarheid (24 uur) van alle geautomatiseerde systemen en aansturen van de afdeling. Inrichten van uitwijkfaciliteiten voor de primaire informatiesystemen en voor een nieuw leningensysteem de infrastructuur ingericht. Tevens projectleiding verzorgd van de verhuizing van een groot rekencentrum naar een nieuwe locatie.
Coördinator systeemontwikkeling
Realiseren van aanpassingen in de balietoepassingen van de bank en het coördineren van diverse ontwikkelprojecten van een team analisten/programmeurs.

In dienst van een handelsbedrijf in professionele electronica tussen 1981 en 1989.
Service coördinator
Op een technische service afdeling leidinggeeven aan een team van 15 technici. Verantwoordelijk voor alle binnendienst reparatie- en keurings- en service-werkzaamheden. Opleidingen verzorgd aan medewerkers en klanten van het bedrijf.

Helpdesk Coördinator
Verantwoordelijk voor het uitbouwen van de Helpdesk naar een informatiecentrum ten behoeve van de verspreiding van kennis en het leveren van support rondom het interne PC en applicatie gebruik